Intro

Dit zijn wij! Team Eigen-wijs-heidsontwikkeling. Voor coaching & begeleiding. Voor verdieping & groei. Bomvol professionaliteit, kennis, ervaring en eigen rugzakexpertise.

Wij zien en ervaren het leven als een ontdekkingsreis. Een reis waarin van alles gebeurt. Naast leuke en fijne dingen kom je ook verdrietige en lastige gebeurtenissen tegen. Gaandeweg de reis vul je je rugzak met ervaringen. Prachtige en pijnlijke. Je bewaart ze allemaal. Bewust of onbewust. Sommige etaleer je, andere verstop je. Dat is de jij die je laat zien.

 • Is dat ook wie je bent, in je kern?
 • En doe je wel wat je eigenlijk graag zou willen?

Eigen-wijs-heidsontwikkeling betekent durven kijken, voelen en ont-wikkelen. Je eigen patronen leren (h)erkennen en doorbreken. Bewust binnenwerk noemen wij dat!

Mét zonder keurmerk

Waarom wij juist níet met keurmerken werken? We leggen het je graag uit, klik hieronder op het geluidsfragment.

Luisteren
Eigen-wijs-heidsontwikkeling

Groeien is stil durven staan

Coaching

We hebben allemaal issues en dingen waar we soms mee struggelen. Dat is onlosmakelijk verbonden met het leven. Soms slaat de weegschaal door van aanvaardbaar naar te veel.

Dan kan het fijn zijn dat er even iemand met je meewandelt op jouw pad. Iemand die vanuit andere invalshoeken naar jouw issues kan kijken. Kan confronteren, waardoor je uit balans raakt, om weer evenwicht te vinden. En je het evenwicht vervolgens weer kwijt durft te raken. Leven is vertrouwen en leren balanceren.

Herken je dit?

 • Je leeft op de automatische piloot en voelt je onderprikkeld. Je zoekt naar nieuwe bestemmingen.
 • Je bent vooral bezig met het voldoen aan andermans verwachtingen en je wilt nu graag zelf aan het stuur.
 • Je hebt last van eerder opgedane ervaringen en kunt het niet loslaten. Je wilt minder belemmerd worden en vrijer kunnen leven.
 • Je hebt soms de neiging om alle spreekwoordelijke ballen heel ver weg te kegelen of je blijft juist angstvallig jongleren.
 • Het voelt soms alsof het allemaal teveel is. Is dit het nu?
 • Je voelt je snel overspoeld door situaties en/of mensen. Anderzijds mis je soms juist prikkels.
 • Het lijkt soms alsof alles bedekt is met een grote grijze deken. Je mist luchtigheid.

Wil je lekker concreet aan de slag met schema’s en succesformules? Met als-dan lijstjes en afvinklijstjes om te werken aan je doelen? Zoek dan rustig verder naar een andere coach…;)

Ben je bereid om volledig te gaan voor jouw groei en durf je ècht in de spiegel te kijken? Dan ben je bij ons precies op de juiste plek!

Werken aan jouw eigen-wijs-heid. Want precies dát is wat je brengt tot wie je in je kern bent.

Jij. Precies goed.

Sessieprijs € 155,-  (incl. btw, duur sessie: max 1,5 uur)

Trajecten zijn altijd maatwerk, neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Lees meer >
Opgroeien is teamwork

Opgroeien is teamwork

Gezinstrajecten (Jeugdwet, PGB)

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers, oprechte spiegelaars en ontwapende ontdekkers.

Ouders zijn van nature liefdevolle beschermers, ervaren levenspadbewandelaars en eigen rugzakdragers.

Logisch dat deze combinatie nog al eens voor schuring en botsingen zorgt.

Herken je dit?

 • Je kind wordt snel boos
 • Je kind zoekt altijd de grenzen op
 • Je kind vindt het lastig om met veranderingen om te gaan
 • Je kind durf geen nee te zeggen

Heeft je kind dan een probleem?

Of heb je als ouder een probleem met de manier waarop je naar je kind kijkt? Is er wel een probleem? Of gaat het over de bewustwording van patronen?

Wij werken vanuit de visie dat ouders de basis zijn van een kind, en veranderingen in gedrag onmogelijk alleen van een kind kunnen komen. Allereerst gaat het over het onderzoeken en ontwarren van wat van wie is. Het verhelderen van verwachtingen, de bril waarmee ouders kijken en het loskoppelen van eigen opgedane (pijnlijke) ervaringen. Dat betekent allereerst dat wij niet kindgericht kijken, maar systeemgericht. Wij bieden gezinstrajecten, waarin de rol van ouders centraal staat.

Ouders hebben in het groeiproces de hoofdrol, het kind speelt samen met een eigen begeleider de bijrol. Wij geloven dat ouders zeker zo veel van hun kind hebben te leren, dan het kind van hun ouders. Ze voeden elkaar op. Opgroeien is teamwork.

Wat vraagt dit van ouders:

 • Durven kijken naar jezelf, de kijker omdraaien
 • Eigenaarschap, bereid zijn om te werken aan je ouderkracht
 • Herkomst van gedrag durven onderzoeken
 • Eigen aannames, ideeën en verwachtingen onder de loep durven nemen

Bereid zijn om je eigen patronen te durven zien en doorbreken

Lees meer >

Individuele trajecten (WMO, PGB)

Het leven als ontdekkingsreis waarin je op je pad allerlei gebeurtenissen en ervaringen verzamelt. Van positief prikkelend tot licht bekrassend. Van vrolijk verrijkend tot verwarrend beschadigend. Soms verweven met een gekregen diagnose, zoals ASS of AD(H)D. Soms voelt je rugzak te zwaar. Of zoek je iets en kun je het niet vinden.

Dan is het prettig dat er iemand een tijdje met je meewandelt op jouw pad. Iemand die samen met jou je bagage onderzoekt. Helpt met ontwarren en ordenen. Zodat je het allemaal weer beter kunt dragen.

Herken je dit?

 • Je twijfelt vaak over je keuzes
 • Je voelt je anders dan anderen
 • De ene keer heb je behoefte aan prikkels en de ander keer ben je snel overprikkeld
 • Je reageert vaak op een bepaalde manier, terwijl je dit niet wilt (bv. boos of juist teruggetrokken)
 • Je vindt het lastig om je grenzen aan te geven
 • Je durft je mening niet te geven, of geeft deze juist te pas en te onpas

Heb je dan een probleem?

Of heb je een probleem met de manier waarop je er naar kijkt? Is er wel een probleem? Of gaat het over de bewustwording van patronen?

Wij werken vanuit de visie dat problemen waar je tegen aan loopt niet gefixt hoeven te worden. Verandering gaat allereerst over bewustwording en herkennen van patronen die je gedurende je leven hebt ontwikkelt. Vanuit deze bewustwording ontstaan nieuwe inzichten en ga je ruimte voelen om bewust te kiezen voor ander gedrag. Steeds meer jij.

Wat vraagt dit van jou:

 • Durven kijken naar jezelf, de kijker omdraaien
 • Eigenaarschap, bereid zijn om te werken aan jezelf
 • Herkomst van gedrag durven onderzoeken
 • Eigen aannames, ideeën en verwachtingen onder de loep durven nemen
 • Bereid zijn om je eigen patronen te durven zien en doorbreken
Lees meer >
Eigen-wijs-heidsontwikkeling - Individuele trajecten

Het leven als ontdekkingsreis

Verdiepingsdagen

Ken je dat?

Je loopt elke keer tegen dezelfde weerstanden aan. Je wilt het graag anders doen. En toch lukt het niet. Je voelt dat je vast zit. In gewoontes. In ingesleten gedrag. Je wilt graag vooruit. Verder. Maar er is iets dat je afremt. Er is iets dat maakt dat je elke keer weer in diezelfde situatie blijft of belandt. Dat vraagt van jezelf dat je naar binnen durft te keren. Verdieping durft te zoeken. Echt in de spiegel durft te kijken…

Deze dag kies je heel bewust voor een onderwerp of situatie waar jij beweging in wilt brengen. Je kiest dus jouw “issue”, welke de gehele dag centraal zal staan. Door middel van eigenzinnige werkvormen word je uitgedaagd om stil te staan, andere perspectieven in te nemen en in beweging te komen. Om je bewust te worden van de herkomst van je issue, je drijfveren en je overtuigingen. Om vervolgens de keuzevrijheid te voelen om stappen te zetten. Of juist niet.

We werken in een klein groepje van maximaal 4 deelnemers en 2 coaches. Er is een natuurlijke afwisseling in samen-tijd en alleen-tijd, en in inspanning en ontspanning. Tussen de middag is er een heerlijke lunch en tussendoor is er ruimte voor koffie/thee/fris.

Voor wie?

Voor jou, als je intensief aan de slag wilt met bepaald gedrag of een bepaalde situatie. Je kunt het bij wijze van spreken bijna vastpakken. Jouw “issue”.
• Je zoekt het probleem niet buiten jezelf.
• Je bent bereid naar jezelf te kijken, naar binnen te keren, om beweging te brengen.
• Je zoekt geen quick-fix oplossing, geen kant en klaar stappenplannetje en geen afvinklijstje.
• Je durft jezelf kwetsbaar op te stellen in een veilige, kleine groepssetting.
• Je wilt graag nieuwe/andere inzichten opdoen.

Als je beseft dat het nooit echt het moment is, is dit dus het moment!

Wat?

De Verdiepingsdag. Ruimte voor stilstand en beweging. Eigenzinnige werkvormen en bewustwordingsoefeningen op de Groeilocatie en onderweg in de nabije prachtige Needse natuur. Inclusief bewustzijnsmoment met de co-coaches van Ezels & Co.

Waar & wanneer?

Op de Groeilocatie van Ezels & Co. De Verdiepingsdag duurt van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur. Ons advies is om de rest van de dag/avond bewust tijd voor jezelf te plannen. De Verdiepingsdag dus af te sluiten met een eigen landingsavond.

De geplande data in 2021:

 • Dinsdag 13 april
 • Dinsdag 25 mei
 • Dinsdag 6 juli
 • Dinsdag 7 september

We werken voor het grootste deel buiten, dus je kleedt je op het weer. Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar een andere dag.

Investering
– 399,- euro incl btw.

Inclusief werkmaterialen, heerlijk, lokale lunch van T-Buz en koffie/thee/fris.

Lees meer >

Workshops

Ervaringsmomenten. Belevingen. Inzichtswerk. Groeigevoel. Allemaal termen die gaan over jouw binnenwerk. En precies daar raken en voeden onze unieke workshops.

Speels met impact.

Workshop: Jij!

Jij!

JIJ! Speels zelfonderzoek voor kinderen van 9-11/12 (basisschool). Wie ben JIJ! van binnen, zonder alle stemmen van anderen?

De meeste volwassen mensen weten hoe het voelt. Ook moeders en vaders. De invloed van de stemmen en verwachtingen van anderen. En hoe dit beïnvloedt wat je denkt en doet. Wij willen kinderen de kans geven om een inkijkje te krijgen in wie je eigenlijk bent als de stemmen van anderen even stil zijn en niks vinden en verwachten. Een waardevolle bijdrage aan mogen zijn wie je bent!

Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen van 9.00-13.00 en de investering is € 125 / kind.

Workshop

In ontwikkeling

Workshop

In ontwikkeling

Contact

Neem contact met ons op!

X

Mét zonder keurmerk

Al vanaf het moment dat je groeit in de baarmoeder zijn er grafiekjes, tabelletjes en cijfers die een norm aangeven. De norm voor ontwikkeling. En ook na de geboorte blijven ze er, een heel leven lang. Van lengte en gewicht tot aan rekenen en taal, en van fysiek functioneren tot aan sociaal emotionele ontwikkeling.

Ook voor organisaties zijn er tal van normen bedacht. Kwaliteitssystemen genoemd.

Bedacht om…

 • te meten en te toetsen
 • grip te krijgen en te houden
 • kwaliteit te waarborgen
 • fraude te voorkomen
 • geldstromen te kanaliseren

Papieren en digitale systemen. Bedachte waarheden. Schijnveiligheid. Onze mening is dat we nogal zijn doorgeschoten in het willen controleren in de meest brede zin van het woord.

Wij werken het liefst zonder tabellen en grafiekjes. Zonder een overdaad aan protocollen en beklemmende regels. Omdat ze voorbij schieten aan de essentie. De mens. Met zijn/haar eigen-wijs-heid. Of de organisatie met tevens een eigen-wijs-heid. Dat betekent dat wij werken vanuit de mens. Niet vanuit protocollen en regels. Betekent ook dat we nog steeds signaleren en monitoren. Op eigen professionele wijze.

Wij geloven in de meerwaarde van het kijken, werken en professioneel handelen zonder strak omschreven normen. Omdat het ruimte geeft om juist dat te doen waar het allemaal om draait. Aansluiten bij de mens. Waarbij elk startpunt anders is. Elk pad en tempo verschilt. Zo loop je nooit voor, loop je nooit achter, maar ontwikkel je je gewoon in je eigen tempo. Precies goed!